Trots op mijn rashond

“Trots op mijn rashond” is een initiatief dat is gestart om eerlijke informatie te geven over rashonden, variërend van de kynologie in de breedste zin van het woord tot individuele fokkers en afzonderlijke rassen. De rashond ligt tegenwoordig onder een vergrootglas, waarbij vaak een eenzijdig beeld wordt geschetst van een extreem ogende, ongezonde hond met een korte levensverwachting. Met “Trots op mijn rashond” willen we hier een tegengeluid aan bieden. We gaan geen problemen onder het kleed schuiven, maar belichten wel op een eerlijke manier hoe de rashondenfokkerij zich ontwikkelt.

Er is sprake van een revolutie in de gehele rashondenfokkerij. Honden fokken luistert steeds nauwer. We hebben meer aandacht voor welzijn en gezondheid dan ooit tevoren, er zijn tal van wetenschappelijke doorbraken in het diagnosticeren van (erfelijke) ziektes of het ontwikkelen van DNA tests. Deze medische kennis wordt soms gebruikt om op humaan gebied mee verder te bouwen. Kennis die vaak wordt vergaard met grote hulp en inzet van diverse fokkers en rasverenigingen. De hedendaagse fokker werkt met veel kennis: rasverenigingen hebben fokreglementen waarin regels voor de gezondheid en het welzijn zijn opgenomen, ouderdieren worden uitvoerig gescreend, pups bezitten een DNA profiel, er zijn rasspecifieke instructies (RSI) voor keurmeesters om honden op mogelijke extremen in hun exterieur (of gedrag) te beoordelen, er zijn welzijnsteams aanwezig op shows en de Raad van Beheer geeft een vervolg aan het omvatrijke plan Fairfok. Er gebeurt genoeg, en er moet ook nog heel veel gebeuren. Toch is dit niet altijd duidelijk voor de maatschappij.

Het geluid dat de media vaak haalt als het gaat over rashonden is extreem. Er is niet of nauwelijks aandacht voor de positieve ontwikkelingen, de waarheid wordt verdraaid en er is sprake van fake news. Voor de gemiddelde hondenbezitter is het moeilijk om de bomen nog door het bos te zien, wat leidt tot misverstanden over de rashondenfokkerij.

En toch hebben we met rashonden ook iets heel belangrijks in handen. Veel rassen kennen een rijke historie, ze zijn deel van het cultureel erfgoed van een land en ze vervullen belangrijke taken. Rashonden zijn gefokt voor specifieke eigenschappen die ze hielpen bij het uitvoeren van taken. Niet al deze taken worden tegenwoordig nog door honden uitgevoerd en het gros van onze rashonden leeft nu als huishond, maar dat betekent niet dat hun cultureel erfgoed niet in stand gehouden dient te worden. De vaak interessante historie van rashonden is het waard om gekoesterd en bewaard te worden. Daarnaast worden de oorspronkelijke eigenschappen van rashonden ook vandaag de dag nog gebruikt: lawinehonden die zoeken naar vermiste personen onder barre omstandigheden, herdershonden die de kudde verplaatsen en bij elkaar houden of waakhonden die een erf of terrein veilig houden. Honden hebben ook nieuwe taken gekregen, waaronder de tal van verschillende soorten hulphonden, politiehonden, drugshonden en medische detectiehonden. Een ding hebben ze allemaal gemeen: deze honden zijn niet doorsnee maar geselecteerd op hun taak. Hiervoor moeten ze beschikken over de juiste eigenschappen, iets waar rashonden om bekend staan: voorspelbaarheid in het uiten van bepaalde eigenschappen, zowel in karakter als uiterlijk.

Een huidig probleem in de hetze tegen rashonden is de verdeeldheid die heerst onder fokkers. Waar de tegenpartij een duidelijk standpunt heeft, zijn rashondenfokkers meer dan eens bezig elkaar dwars te zitten. Hoewel een kritische noot en discussie zinvol zijn, is het ons doel om fokkers en kynologen meer met elkaar te verenigen. Ongeacht of men het op alle punten met elkaar een is, is het belangrijk om koers te bepalen over hoe we rashonden in de toekomst willen uitdragen.

Onze speerpunten:

  • Eerlijke informatie geven over rashonden. Zonder de problemen te ontkennen, maar door een compleet beeld te geven aan het brede publiek.
  •  Toekomstige hondeneigenaren informeren over de verantwoorde aanschaf van een rashondenpup en de zoektocht naar een geschikt ras.
  • Kynologen en verenigingen samenbrengen en motiveren om zich (gezamenlijk) in te zetten voor een betere positie van de rashond
  • Fokkers en (ras)verenigingen bijstaan met advies en door het verspreiden van kennis en nieuwe inzichten
  • De rashond op een positieve manier profileren: de positieve eigenschappen van rashonden en rassen naar buiten brengen

Dit gaan we doen op verschillende manieren. Zoals u van ons gewend bent blijven we ons inzetten voor eerlijke, objectieve berichtgeving over rashonden. Daarnaast komt er ruimte voor algemenere informatie over rashonden en individuele rassen. Hierin worden rassen geïntroduceerd op een manier die mensen aanspreekt en ze veel belangrijke informatie geeft. Er is ruimte voor algemene informatie over een ras wat betreft het exterieur, karakter en gezondheid, maar ook interessante verhalen en feitjes over rassen krijgen een belangrijke plaats op het platform. Hiermee maken we mensen bewust van de waardevolle geschiedenis en functie van onze hondenrassen.

Ook willen we consumenten handvaten geven in de aanschaf van een rashondenpup. Daarmee hopen we dat er steeds minder mensen zullen vallen voor een pup uit de illegale hondenhandel, iets dat veelal gebeurt uit onwetendheid.

Voor dit alles is ieders hulp welkom en nodig. Lever gerust informatie aan over uw ras dat we kunnen gebruiken voor online artikelen, wees aardig tegen toekomstige hondeneigenaren en wijs hen de juiste weg, verenig je met collegafokkers, deel de positieve kenmerken van rashonden via onder andere sociale media, op evenementen of gewoon aan geïnteresseerden in het ras. Alle beetjes helpen.

 

Trots op mijn rashond is een initiatief van

logo